ŠÁRKA MIKOVÁ

Váš úspěch je úspěchem vašich lidí

Znát jejich silné stránky ale nestačí. Je třeba vědět, co je vyčerpává a stresuje, neboť právě to snižuje jejich výkon i radost z práce.

Objevte, co vaši lidé potřebují, a dejte jim práci, která je bude nabíjet. 

Šárka - Teorie typů
Česká asociace pojišťoven
ARVAL BNP PARIBAS GROUP
Člověk v tísni
citibank
DHL
orbit
ČEZ
TEREZA
dimension data
be balanced centrum

Lidé nejsou stejní — zohledníte to v práci?

Vrozená osobnost člověka se do práce promítá víc, než si možná připouštíte. Mozek je sice plastický — to ale neznamená, že se můžeme naučit cokoliv. Ovlivňuje nás totiž jeho vrozené nastavení, skrze které se vyvíjíme k určitému typu osobnosti.

Lidé chtějí být v práci rádi.
Dělat to, co jim jde.
Učit se to, co je rozvíjí.
Být s těmi, kteří jim rozumí.

blank

Dejte jim, co potřebují.
Stokrát se vám to vrátí.

Rozdíly jsou výrazné

Jeden potřebuje stabilitu a předvídatelnost, druhý hlavně akci a svobodu. Někdo efektivně pracuje jen v pozitivním klimatu a harmonii, jiný to zas tak neřeší a chce především zdokonalovat svou kompetentnost. 

Něco nám jde snadno

Pro činnosti, ve kterých tyto naše vrozené potřeby naplňujeme, jsme dobře vybaveni a nabíjí nás energií — jsme výkonnější a spokojenější. 

Něco méně

Můžeme samozřejmě dělat i to, pro co vrozeně nastavený mozek nemáme, ale nesmí toho být moc. Ztrácíme tím totiž energii, děláme chyby a nevidíme v práci smysl. 

Spokojení lidé, zdravé prostředí

FIREMNÍ PROGRAMY

Chcete prostředky na rozvoj týmů či lidí vynaložit efektivně? Odhalte nejdřív, pro co se narodili.

Dělají-li lidi v práci to, co je v rozporu s jejich vrozeným nastavením mozku, plýtvají svou energií a firma prostředky. A tréninkem se to zpravidla nezlepší — naše vrozené dispozice se totiž nemění.

Někteří lidé se i nadále drží osvědčených postupů a nemají rádi brainstorming, zatímco jiní pořád tíhnou k hledání nových cest. Další dělají změny “teď a tady” a standardizovat postupy jim nedává smysl (neboť příště bude jiná situace). 

Odhalte vrozené potřeby vašich lidí

 • prostředky na jejich rozvoj budete moci využívat efektivněji, 
 • předejdete stresu, vyčerpání, odchodu či vyhoření vašich lidí. 

Pro koho jsou naše programy určeny?

 • pro celé firmy (do cca 30 lidí),
 • pro jednotlivé týmy (u větších firem),
 • pro skupiny jednotlivců (např. v rámci talent managementu).

Co firemní programy zahrnují?

 • zjištění vrozených potřeb (typů osobnosti) jednotlivců, jejich spokojenosti v práci a možností dalšího rozvoje (skrze úvodní dvoudenní seminář a navazující individuální konzultace),
 • následné aktivity cílené na rozvoj jednotlivců nebo spolupráci týmů (témata: komunikace s různými typy lidí, řešení konfliktů, reagování ve stresu, poskytování zpětné vazby s ohledem na typ osobnosti apod.)

PRO MANAŽERY

Chcete dobře vést a řídit své podřízené? Odhalte nejdřív, kdo řídí vás – vaši vrozenou osobnost. 

„Manage“ znamená řídit, ale také dosahovat. A manažeři dosahují cílů prostřednictvím svých lidí.  

Mnoho z nich však podvědomě očekává, že způsoby dosahování cílů, které jsou přirozené jim, budou používat i jejich lidé. Neboli vedou a řídí lidi tak, jak by to vyhovovalo jim samotným.

Lidé ale nejsou stejní. 

A vrozená osobnost se do vašeho manažerského stylu promítá víc, než si připouštíte. 

Objevte,

 • co z vaší osobnosti přímo ovlivňuje váš manažerský styl,
 • jak vrozené typy osobnosti ovlivňují práci vašich lidí,
 • jak to celé lépe sladit dohromady.

Rozvojový program pro manažery zahrnuje

 • zjištění typu osobnosti a pochopení potřeb jiných typů —  seminář Teorie typů,
 • zasazení zjištěných informací do vašeho konkrétního kontextu (individuální konzultace),
 • trénink dovedností komunikovat s jinými typy — dlouhodobý kurz Komunikace a motivace v kontextu Teorie typů.

Etický přístup

Osobnost člověka je intimní zóna, do které je potřeba vstupovat citlivě a eticky. Proto:

 • svůj typ si v našich programech určuje každý sám - nepoužíváme dotazníky, které osobnost zařazují „do škatulek“,
 • neříkáme, co už o sobě každý ví, jdeme do hloubky (aniž by se však účastníci museli před sebou odhalovat),
 • pracujeme s rozvojem typu člověka - typ není omluvenkou pro to, jaký jsem, ale příležitostí k rozvoji,
 • na seminářích nepoužíváme hry a scénky, které by mohly být někomu nepříjemné.
Šárka Miková

ODBORNÝ GARANT MEA GNOSIS

Mgr. Šárka Miková

Autorka a realizátorka rozvojových programů ve firmách, školách i neziskových organizacích — např. ČEZ ICT Services, Česká asociace pojišťoven, Arval, Dimension Data, DHL, Citibank, Orbit, Člověk v tísni, Sdružení Tereza, The Kellner Family Foundation.

Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a Step 2 — The Center for Applications of Psychological Type, Gainesville, Florida. 

Autorka knih — Nejsou stejné: Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě (Mea Gnosis, 2018)

Ani mámy nejsou stejné: Jak si mateřství užít, ne ho jenom přežít (Mea Gnosis, 2019)

Šéfredaktorka portálu www.teorietypu.cz

Univerzita Karlova
mbti

Postaveno na Teorii typů

Jsme dlouhodobě úspěšní také v oblasti rozvoje vztahů rodičů a jejich dětí. Naše filosofie Teorie typů, vycházející z učení C. G. Junga a opřená o uznávané knihy o výchově, je signálem, který vám dává solidní záruku dobrých výsledků i ve vaší firemní kultuře. Rádi společně s vámi zvýšíme spokojenost vašich zaměstnanců i zlepšíme výkon organizace.  

blank
Teorie typů

Kontakty

Ptejte se — rádi vám pomůžeme

Kontaktní údaje

Sídlo firmy

(zde není výdejní místo)


Mea Gnosis s.r.o. 

Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 29416698
DIČ: CZ29416698

Adresa pro zasílání
(reklamace, vrácené zboží)

Mea Gnosis s.r.o.

areál YNOT

Hořanská 516
289 14 Poříčany